header
     

LINKS D'INTERÈS

fletxa Institucional

www.gencat.cat
www.vegueries.com


fletxa Associatius/Gremials

www.gironahostaleria.com
www.pastisseria.com
www.gremirestauracio.com
www.barcelonahotels.es


fletxa Gastronomia

www.aulagastronomica.eurowintuweb.com
www.gastronomiaalternativa.com
www.reservamesa.com


fletxa Cultura

www.museupicasso.bcn.es
www.salvador-dali.org

CATALUNYA

fletxa Aquest és el vertader sentit i màxim objectiu de la proposta culinària del Catalanish Coffee ®, a més del plaer de degustar-ho.

Fer país a dos nivells, l’un com impulsor de l’altre.

De l'arrel identitària de Catalunya que estima el que té, se'n fa un ús orgullós i s'en projecta la seva exiténcia més enllà de les seves contrades amb vocació Universal.
D'una banda, hem de fer-ne un ús nacional, tot fent-ne una implantació tant com a costum privada, com social, com en tots els nostres establiments oberts al públic, tot aprofitant-ne l'efecte potenciador que això representa, doncs oferir un producte als millions de turistes que visiten el nostre país, és un avantatge que s'ha d'aprofitar: ells en serán receptors i a l'hora l'efecte multiplicador als seus respectius orígens.
D'una implantació a casa nostra a una auto-exportació de l'idea, el producte, el concepte : EL PAÍS.

Si som capaços d’oferir, a més de ser-ne coneixedors i consumidors, a tots els que vénen de fora, no només estem endolçint la gola i gaudint d’uns bons moments, si no que a més estem fent un favor a la catalanitat.
No deixa de ser un element més de promoció, un recurs més per donar a conèixer Catalunya i la seva personalitat, cultura, idioma i tradició.

Tanmateix, de vegades, assolir l’objectiu de donar a conèixer la seva existència, ja és una gran fita.

Hom creu que s’ha de motivar a tots nivells, des del primer català fins l’últim estament cultural, empresarial, associatiu, esportiu i gremial, tot donant idees perquè tothom pugui contribuir a l’expansió de la beguda i per tant fer país, tant a títol individual, entorn familiar i d’amistats, com agrupatiu.

Catalunya, una petita part d’Europa que tot sovint és ignorada, malgrat la gran quantitat de personatges universals, fets, indrets, cultura i llengua pròpia. Potser obviada, potser diluïda en altres identitats, però definitivament amb vocació pròpia.

Per tant, qualsevol recurs és bo per obrir les portes d’aquest país al món sencer.

Potser és una petita engruna, però amb un llevat identitari propi que pot fer que creixi i formi part d’una realitat més universal.
Un enriquiment de la diversitat gastronòmica i cultural.


 
Catalanish Coffee ® - Avís Legal - Registre i dret d'ús